Dotazník na prípravu ponuky havarijného poistenia

Identifikácia klienta

Meno Priezvisko
Bydlisko
Dátum narodenia:     
Rodné číslo:
Číslo OP:
Telefón:
Email: *

Právna forma

fyzická osoba (občan) fyzická osoba (podnikateľ) právnická osoba
 

Údaje o motorovom vozidle

Druh vozidla
osobné auto do 3,5 tony
motocykel
dodávka do 3,5 tony
príves do 750 kg
iné:

Účel používania

Účel používania
bežné použitie
taxislužba
autoškola
historické vozidlo s historickým EČ
historické vozidlo bez historického EČ
 
Objem valcov:
Výkon motora:
Celková hmotnosť:
Evidenčné číslo vozidla:
Továrenská značka vozidla:
Model:
Farba vozidla:
VIN číslo:
Rok výroby
Číslo technického preukazu:
Začiatok poistenia:   
Stupeň výbavy a doplnková výbava:
 

Doba bezškodového priebehu

Cena vozidla (poistná suma)

Cena vozidla - nová cena
Cena vozidla - časová cena

Spoluúčasť?

bez spoluúčasti
áno
výška spoluúčasti:

Vinkulácia?

nie
áno
v prospech:
 

Frekvencia platby poistného

štvrťročné polročné ročné
 

Súčasné poistenie

Súčasné ročné poistné:
Poisťovňa:
Číslo zmluvy:
 
Poistník je totožný s držiteľom vozidla
áno nie
 ak nie, je nevyhnutné vyplniť aj údaje o držiteľovi vozidla
 

Máte uzatvorenú zmluvu s ČSOB poisťovňou?

nie áno

Máte uzatvorenú zmluvu aspoň v jednej z poisťovní – Wüstenrot, ČSOB, Allianz alebo UNIQA?

nie áno
ak áno uveďte počet/čísla zmlúv/poisťovňu

Máte uzatvorené zdravotné poistenie, prípadne inú zmluvu s poisťovňou UNION?

nie áno
ak áno uveďte číslo zmluvy
 

Ste ZŤP?
áno nie
Očakávané ročné poistné