Dotazník na prípravu ponuky poistenia bytu / domu

Identifikácia klienta

Meno * Priezvisko *
Bydlisko *
Dátum narodenia: *     
Rodné číslo: *
Číslo OP: *
Telefón: *
Email: *

Adresa poisťovanej nehnuteľnosti

 

Celková rozloha

 

Z toho:

Povala:
Podkrovie obývané:
Počet podlaží:
Výmera podlažia:
Prízemie:
Byt:
Pivnica:
Garáž:
Vedľajšia budova 1:
Vedľajšia budova 2:
 

Druh budovy

byt rodinný dom

Rok kolaudácie

 
Permanentná obývanosť: *obývaná neobývaná

Rok rekonštrukcie

Rozsah rekonštrukcie:

Oblasť

riziková – povodeň, záplavy, zosuv pôdy a pod. neriziková

Bazén

Bazén objem v m2
nezakrytý zakrytý
 

Zodpovednosť z držby nehnuteľnosti

nie
áno
ak áno tak poistná suma:

Poistenie domácnosti

nie
áno
ak áno tak poistná suma:
 

Frekvencia platby poistného

štvrťročné polročné ročné
 

Súčasné poistenie

Súčasné ročné poistné: *
Poisťovňa: *
Číslo zmluvy: *
 
Očakávané ročné poistné