Dotazník na prípravu ponuky Cestovného poistenia

Identifikácia klienta

Meno * Priezvisko *
Bydlisko *
Dátum narodenia: *     
Rodné číslo: *
Číslo OP: *
Telefón: *
Email: *

Právna forma

fyzická osoba (občan) fyzická osoba (podnikateľ) právnická osoba
 

Počet osôb

Dátumy narodenia všetkých osôb *
(oddelené čiarkou)

Poistenie

Celoročné
Krátkodobé
od do

Typ poistenia

Individuálne Rodinné

Riziká

Liečebné náklady
Zodpovednosť
Batožina
Úraz
Iné
Iné riziká

Účel cesty

Turistika / Rekreácia
Šport - lyžovanie
Iný šport
Práca - druh
(uveďte druh športu alebo práce)

Krajina pobytu